Úvodná strana Sortiment Urob si sám Realizácie Kontakt
POKLÁDKA PRÍRODNÉHO KAMEŇA

OBKLADY

  • Použitie: sokle, celá fasáda domu, oporné múry, kozuby, komíny, pivnice
  • Hrúbka obkladu: 1-2 a 2-4 cm
  • Lepenie: obklad sa lepí priemyselnými lepidlami bežne dostupnými v predaji alebo pieskovo-cementovou zmesou v pomere 1:1
  • Špárovanie: špárovacia zmes sa nanesie do jednej roviny s kameňom, alebo 0,5 cm pod úroveň povrchu kameňa, vtedy je obkladaná plocha na pohľad plastickejšia. Ako špárovaciu zmes môžeme použiť pieskovo-cementovú zmes v pomere 2:1 s prípadným prifarbením zmesi na požadovaný odtieň.

DLAŽBY

  • Použitie: chodníky, príjazdové cesty, terasy, okolie bazénov a jazierok
  • Hrúbka dlažby: 2-4, 4-7 a 7-10 cm
  • Postup pokládky: Prírodný kameň je možné pokladať do pieskového aj betónového lôžka. Väčšie hrúbky 4 až 10 cm môžu byť v pieskovom lôžku, tenšie hrúbky 1 až 4 cm by mali byť v betónovom podklade. Pri väčšom zaťažení chodníkov alebo ciest sa musí upraviť terén, na ktorom bude budúca dlažba, pripraviť podložie. Násyp podložia musí byť odstupňovaný podľa veľkosti štrkového zrna. Spodné vrstvy sú väčšie frakcie. Na dobre zhutnené a dôsledne vyhotovené podložie nanesieme v rovnomernej hrúbke pieskové lôžko z jemného štrku. Vo vodorovnom a priečnom smere má mať plocha 2° spád. Plochu, na ktorej je položený prírodný kameň, zasypávame špárovacím pieskom. Voda môže presakovať cez škáry, pri záhradných chodníkoch môže cez širšie škáry voľne prerastať tráva.

Pokládka prírodnej dlažby do piesku:

Chodník, terasa

3. vrstva dlažba – Prírodná kamenná dlažba - hrúbka 4-7 cm
2. vrstva podložie – Podkladová drť 4-8 mm - hrúbka 3 cm
1. vrstva podložie – Drvené kamenivo 8-16 mm - hrúbka 10-15 cm

Plochy pre autá – cesty – parkoviská

4. vrstva dlažba – Prírodná kamenná dlažba - hrúbka 7-10 cm
3. vrstva podložie – Podkladová drť 4-8 mm - hrúbka 3 cm
2. vrstva podložie – Drvené kamenivo 8-16 mm - hrúbka 10-15 cm
1. vrstva podložie – Drvené kamenivo 16-32 mm - hrúbka 20 cm

Pokládka prírodnej dlažby do betónu:

Lepenie: dlažba sa lepí na už pripravené vybetónované plochy priemyselnými lepidlami s následným zašpárovaním, alebo sa môže vkladať priamo do betónovej zmesi. Hrúbka betónového podkladu závisí od zaťaženia plochy od 10 do 20 cm, čím menej je namáhaná plocha, tým menšia je hrúbka betónového podkladu. Do betónového podkladu je dobré zapracovať železné siete na zlepšenie vlastností betónovej plochy. Pri väčších vydláždených plochách treba dodržať spád 1°- 2° na odtok vody. Ak je kameň tenší ako 1 cm, prípadne ak sa ztenšuje do nulovej hrúbky, jednoduchým odklepnutím nevyhovujúcej hrany docielime väčšiu hrúbku.

Používajú sa presne tie isté vrstvy podložia. Hrúbka prírodného kameňa postačuje 1 – 4 cm.

Hrúbka betónového podkladu:
Terasy – chodníky: 5-10 cm
Plochy pre autá: 10-20 cm

© AllStones - prírodný kameň, 2005. Design & hosting A.I.S., s. r. o., 2005